Adresa:
Ul. Vihorska 8 (industrijska zona)
35000 Jagodina

Telefon:

(035) 23 18 19,

(063) 600 216 – Marko

(063) 600 516 – Mladen

Radno vreme:
8-16h