Proizvodnja i odrzavanje rashladnih sistema, klima, hladnjaca. Proizvodnja peleta za ogrev i gorionika.

Kotlovi i skladište

Kotao za pelet

  • savremen kotao za izgarenje pelete ima visokvalitetan cevni izmenjivač sa turbulatorima
  • stepen iskorišćenja iznad 90 %
  • upravljanje i nadzor rada su elektronski, kotao radi potputno automatski kao gasni ili na lož ulje
  • palljenje i gašenje je automatsko – programirano
  • automatska regulacija zadate temperature shodno tome ima široku primenu kao tehnološki kotao u procesu proizvodnje

12    13   14


Gorionik za pelet

Gorionik potpuno zamenjuje uljne ili gasne gorionike na postojećim kotlovima i zagrejačima vazduha za plastenike, staklenike, farme, radionice,pekare, sportske objekte, sušare

  • pelet kao energent može da se skladišti sa namirnicama jer je bio materijal i ima sve potrebne parametre po HACCP protokolu.
  • postoji mogućnost ugradnje gorionika na pelet na stare instalacije grejanja koji imaju kotlove na čvrsto gorivo uz prepravku na vratima kotla
  • 15                 16  

Skladišta za pelet

17 18 19
Nedeljno Mesečno Za grejnu sezonu